Zásady práce s Vašimi údaji

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek shromažďuji určité osobní údaje.

Pokud požádáte o naše služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, zejména skrze poptávkový formulář. Tato data zahrnují jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Pokud jednáte za firmu, budu také zpracovávat IČO a název firmy. Dále budemw zpracovávat Vaše požadavky týkající se poskytovaných služeb a další údaje, které nám poskytnete při komunikaci ohledně zakázky.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za následujícími účely:

  1. Komunikace: Budeme Vás kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů pro další domluvu týkající se poskytovaných služeb.

  2. Poskytování služeb: Pokud se rozhodnete využít naše služby, budeme prostřednictvím těchto osobních údajů spolupracovat a pracovat na zakázce.

  3. Plnění povinností: Vaše osobní údaje budu používat k doložení splnění povinností vyplývajících ze zákona nebo ze smlouvy.

Doba uchovávání osobních údajů:

Pokud navážeme spolupráci, Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od poskytnutí našich služeb, abych splnil některé zákonné požadavky. V případě, že nedojde k navázání spolupráce, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 6 měsíců od naší poslední komunikace.

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte právo žádat o informace o zpracování Vašich osobních údajů, požadovat přístup k těmto údajům, jejich aktualizaci nebo opravu, nebo požadovat omezení zpracování. Dále máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů a v některých situacích můžete požádat o výmaz nebo přenositelnost těchto údajů. Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte mi napsat na e-mail spoluprace@webframe.cz. Rádi Vám pomomůžeme.

Datum poslední aktualizace: 19.7.2023